Ekologiskt

Lantbruk på ca 330 ha med framför allt spannmål, baljväxter, gräsfrö och linser enligt ekologiska metoder.

Regenerativt

Vi arbetar enligt regenerativa principer i samarbete med naturen.

Reducerad jordbearbetning

Vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Vi plöjer inte och låter marken vara bevuxen året runt. Det värnar matjorden och klimatet.


Läs mer under "Vår filosofi".