Kött från Raissas gård

Vi är återförsäljare av underbart kött.Regenerativt


Raissas gård är på 70 ha. Här används varken konstgödsel eller växtskyddsmedel.

Plöjning undviks och jordbearbetningen är minimal. Marken är täckt av växtmaterial hela året. Helst med växter med levande rötter. 

Korna


De är av rasen Galloway och Belted Galloway. De föds upp på gräsbete. Utan spannmål och kraftfoder. De går ute alltid och flyttas till nytt bete ett par gånger i veckan. Det efterliknar en vild flocks rörelse och ger nytt foder och återhämtning till växterna. På vintern stödfodras de med ensilage.

Köttet vi får är av hög kvalitet.

Grisarna


De är av rasen Linderödssvin. Nordeuropas enda kvarvarande oförädlade lantrassvin. Den är utrotningshotad och vi är med och bevarar rasen i en genbank.

Våra grisar flyttas också regelbundet som korna. Där de får böka efter ny mat. Men de får även stödfoder av mestadels eget spannmål. Men de får inget kraftfoder och växer därmed långsamt. De ger ett extra mörkt och fast kött.